نوشته‌ها

ساخت چسب پرینتر سه بعدی

آموزش تهیه چسب PLA و ABS

چسب pla و absیکی از الزامات در پرینت سه بعدی، چسبیدن مناسب قطعه به میز کار است. اگر از فیلامنت PLA استفاده می کنید، برای چسبیدن کف قطعه کار به میز، می توانید از اسپری تافت یا چسب مو و همچنین چسب ماتیکی کاغذ استفاده کنید و در اکثر مواقع نتیجه مناسبی بدست می آید. فیلامنت ABS بسیار مستعد تاب برداشتن است. به همین دلیل باید علاوه بر دمای مناسب میز کار (حداقل ۷۰ درجه سانتیگراد) از چسب ماسب نیز استفاده شود. در ادامه طرز تهیه چسب مناسب برای فیلامنت های با پایه PLA و ABS برای ایجاد حداکثر میزان چسبندگی قطعه کار به میز ارائه می شود.

 

 

** توجه: کلروفورم یک ماده شیمیایی سمی و باعث بیهوشی است. در خرید، حمل و استفاده از آن بسیار دقت کنید، از دستکش محافظ لاتکسی استفاده کنید و دور از دسترس خردسالان قرار دهید. **

 

 

** توجه: استون یک ماده شیمیایی سمی و بسیار اشتعال زاست. از دستکش محافظ لاستیکی استفاده کنید و دور از دسترس خردسالان قرار دهید. **

 

 

طرز تهیه چسب PLA  برای پرینت سه بعدی فیلامنت های بر پایه PLA:

آنچه مورد نیاز است: بطری شیشه ای دردار – مایع کلروفورم – خرده فیلامنت و ضایعات قطعات از جنس PLA

طرز تهیه: دستکش لاستیکی محافظ را بپوشید، مقدار مناسبی از کلروفورم را در بطری شیشه ای بریزید، متناسب با مقدار کلروفورم ریخته شده در بطری از خرده فیلامنت و ضایعات PLA را با آن مخلوط کنید. پس از دقایقی، خرده فیلامنت ها حل شده و چسب شما آماده استفاده است. هر بار به میزان مورد نیاز در زمانیکه میز کار سرد است، آن را روی میز ریخته و با کاردک یا تیغ کاتر بصورت یک لایه نازک پخش کنید. پس از اتمام کار، قطعه کار بسیار محکم به میز می چسبد و برای کندن آن از کاردک استفاده کنید. برای تمیزی کار بهتر است که از خرده فیلامنت و یا ضایعات همرنگ با رنگ قطعه کار استفاده شود و یا از فیلامنت بی رنگ برای ساخت چسب استفاده شود. قبل از هربار استفاده، بطری را کاملا تا یکنواخت شدن محلول تکان دهید.

 

 

طرز تهیه چسب ABS برای پرینت سه بعدی فیلامنت های بر پایه ABS:

آنچه مورد نیاز است: بطری شیشه ای دردار – مایع استون (لاک پاک کن قابل استفاده نیست و از استون خالص استفاده کنید) – خرده فیلامنت و ضایعات قطعات از جنس ABS

طرز تهیه: دستکش لاستیکی محافظ را بپوشید، مقدار مناسبی از استون را در بطری شیشه ای بریزید، متناسب با مقدار استون ریخته شده در بطری از خرده فیلامنت و ضایعات ABS را با آن مخلوط کنید. پس از دقایقی، خرده فیلامنت ها حل شده و چسب شما آماده استفاده است. هر بار به میزان مورد نیاز در زمانیکه میز کار سرد است، آن را روی میز ریخته و با کاردک یا تیغ کاتر بصورت یک لایه نازک پخش کنید. پس از اتمام کار، قطعه کار بسیار محکم به میز می چسبد و برای کندن آن از کاردک استفاده کنید. برای تمیزی کار بهتر است که از خرده فیلامنت و یا ضایعات همرنگ با رنگ قطعه کار استفاده شود و یا از فیلامنت بی رنگ برای ساخت چسب استفاده شود. قبل از هربار استفاده، بطری را کاملا تا یکنواخت شدن محلول تکان دهید.

Share