نوشته‌ها

تکنولوژی نور ساختار یافته در اسکنرهای سه بعدی

تکنولوژی نور ساختاریافته در اسکنرهای سه بعدی

نور ساختار یافته یا Structured Light، روشی در داده برداری ابعادی است که توسط الگوهای نوری تابیده شده به قطعه و محاسبه انحراف و تغییر شکل الگو ها، مختصات نقاط هندسی قطعه و یا به تعبیر دیگر ابرنقاط هندسه قطعه حاصل می شود. باتوجه به سرعت، دقت و سادگی این روش، جایگرین روش خط لیزر در اسکنرهای سه بعدی شده و امروزه متد اکثریت اسکنرهای سه بعدی صنعتی در دنیاست. در یک اسکنر سه بعدی با روش نور ساختاریافته از یک دیتا پروژکتور برای تاباندن الگوهای نوری و یک یا چند دوربین برای برداشت نقاط استفاده می شود. اسکنر سه بعدی APA از این روش برای برداشت نقاط و تبدیل یک قطعه به فایل سه بعدی استفاده می کند.

 

Share