ایرادیابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی FDM

تصویر ایراد

توضیح ایراد

دلایل ایراد

نحوه رفع ایراد

 

ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی

 بالشتکی شدن سطح بالای کار قطه پرینت سه بعدی روشن نبودن فن خنک کاری، کم بودن ضخامت دیواره سقف کار، کم بودن ضریب چگالی داخل قطعه Fill density فن را روشن کنید، ضخامت سقف کار را افزایش دهید، مقدار Infill را افزایش دهید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی عدم چسبین لایه ­های مجاور فاصله میز کار از سطح زیاد است، شل بودن تسمه­ ها، شفت­ها نیاز به روانکاری دارد فاصله میز کار تا نازل کالیبره مجدد شود، تسمه­ ها سفت شود، شفت­ها به اندازه دو یا سه قطره روغن ۱۰ روانکاری شود
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی تولید نخ در میان فواصل قطعات پرینت سه بعدی دمای نازل زیاد است، Retraction فعال نیست، سرعت پرینت کم است دمای نازل را زیاد کنید، Retraction را فعال کنید، سرعت پرینت را افزایش دهید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی موجی شدن سطح قطعه کار سرعت پرینت زیاد است سرعت پرینت را کاهش دهید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی اعوجاج دیواره ­ها سرعت پرینت زیاد است، فن خاموش است، ضخامت لایه گذاری زیاد است، دمای نازل زیاد است سرعت پرینت را کم کنید، فن را روشن کنید، ضخامت لایه گذاری را کم کنید، دمای نازل را کم کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی خطوط بسیار واضح در لایه اول کف قطعه فاصله نازل تا میز کار زیاد است فرآیند کالیبراسیون را مجددا انجام دهید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی تزریق کم مواد مذاب دمای نازل کم است، سرعت پرینت زیاد است، پیچ تنظیم روی اکسترودر اندکی شل است دمای نازل را زیاد کنید، سرعت پرینت را کم کنید، پیچ تنظیم روی اکسترودر را اندکی سفت کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی دندانه دندانه شدن فیلامنت پیچ تنظیم روی اکسترودر بیش از حد سفت شده است پیچ تنظیم روی اکسترودر را اندکی شل کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی لایه­ های دیواره به یکدیگر نچسبیده ­اند سرعت پرینت زیاد است، دمای نازل کم است،  سرعت پرینت را کم کنید، دمای نازل را زیاد کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی عدم چسبندگی قطعه به میز کار دمای صفحه داغ کم است، میز کار چسبندگی ندارد، فیلامنت فاسد و یا نا مرغوب است دمای صفحه داغ را زیاد کنید، از چسب PLA یا ABS استفاده کنید، فیلامنت را عوض کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی لایه اول به سطح نچسبیده است فاصله نازل تا میز کار زیاد است، میز کار چسبندگی ندارد کالیبراسیون مجدد انجام شود، از چسب PLA یا ABS استفاده
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی وجود حفره در دیواره­ ها فیلامنت رطوبت کشیده است، میزان تزریق کم است فیلامنت را در جای خشک و در کیسه در مجاورت کیسه خشک کن سیلیکونی نگهداری کنید، میزان Flow را افزایش دهید، پیچ تنظیم فشار روی فیلامنت را سفت کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی گوشه­ های برآمده عدم چسبندگی مناسب قطعه به سطح در لایه اول از Brim و Skirt استفاده کنید
 ایراد یابی و رفع ایراد پرینت سه بعدی پافیلی شدن قطعه عدم چسبندگی مناسب در لایه اول، فاصله کم نازل تا سطحاز Skirt یا Brim استفاده کنید، پرینتر را مجددا کالیبره کنید، از چسب PLA یا ABS استفاده کنید.
Share