گزارش شبکه خبر از APA

گزارش و مصاحبه شبکه خبر از پرینترهای سه بعدی APA

گزارش شبکه خبر از APA

گزارش شبکه خبر از شرکت “آفرینش پندار آینده” سازنده پرینترهای سه بعدی APA

 

Share
شرکت APA در نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر

استقبال از پرینترهای سه بعدی APA در هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر

شرکت APA در نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر

پرینترهای سه بعدی این شرکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر با استقبال عموم بازدید کنندگان قرار گرفت. در این نمایشگاه چهار مدل از چاپگرهای سه بعدی این شرکت در معرض بازدید کنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه از تاریخ ۱۰ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر بود.

 

Share